Mocht u niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan willen wij dat graag van u vernemen. U kunt dit schriftelijk of telefonisch kenbaar maken aan de directie. Binnen 2 weken ontvangt u dan een reactie. Daarnaast kunt u een beroep doen op Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een onafhankelijk klachtencollege. Aan het indienen van een klacht zijn voor de consument geen kosten verbonden. Na aanmelding start het college een onderzoek.

Het adres van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is:
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 0900 – 3552248
info@kifid.nl

Indien u nadere informatie wilt ontvangen over het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening sturen wij u dit graag toe. Uiteraard kunt u de informatie ook rechtstreeks bij het instituut opvragen.